CONCEPT SPORTAKKOORD GEPUBLICEERD

Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. Beide documenten zijn in concept gereed en zijn op deze site gepubliceerd. Onderschrijft jouw organisatie de geformuleerde ambities en kan zij zich vinden in de bijbehorende actiepunten? Dan is nu het moment om aan te sluiten bij het sportakkoord. Want begin juni wordt het akkoord definitief vastgesteld. De officiële ondertekening in september.

 

STIMULERINGSBUDGET

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, Dat kan zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €2.000 kunnen tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

WAAROM EEN SPORTAKKOORD?

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen worden afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.

 

© 2020 Sportformateur Waddinxveen