24 SEPTEMBER

ONDERTEKENING SPORTAKKOORD

Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. De concepten van beide documenten zijn aangepast en nu definitief vastgesteld.  Al 45 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen hebben aangegeven dat zij de geformuleerde ambities onderschrijven en zich kunnen vinden in de bijbehorende actiepunten. Nieuwe partners blijven welkom!

Op donderdagavond 24 september wordt het akkoord getekend. Dat gebeurt bij csv Be Fair. Aanvang van de avond is 19.00 uur.

GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €2.000 kunnen worden ingediend. Voor de eerste ronde konden aanvragen tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. Binnenkort wordt bekendgemaakt wat de deadline is voor de volgende subsidieronde.

Let op! Er kan ook geld worden aangevraagd voor nieuwe initiatieven die inspelen op de nood die is ontstaan door de Corona-crisis. Deze aanvragen worden tussentijds en met voorrang behandeld.

PLATFORM SPORT, SPEL EN BEWEGEN

De klankbordgroep die de totstandkoming van het sportakkoord heeft begeleid heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen.  Dat platform, waarvoor inmiddels een stichting in oprichting is, zal niet alleen de uitvoering van het sportakkoord coördineren, maar een veel bredere functie gaan vervullen. Het zal sport, spel en beweging in Waddinxveen bevorderen, aanbieders daarvan ondersteunen en de gemeente adviseren.

 

© 2020 Sportformateur Waddinxveen