SPORTAKKOORD GETEKEND

Op donderdagavond 24 september is het Waddinxveense sportakkoord getekend. Dat gebeurde bij cvv Be Fair. Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis zette als eerste zijn handtekening. De andere partners volgden zijn voorbeeld. Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. De beide documenten waren aan het begin van de zomer al vastgesteld.  Al 45 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen hadden eerder aangegeven dat zij de geformuleerde ambities onderschrijven en zich kunnen vinden in de bijbehorende actiepunten. Daar kwamen er bij de ondertekening nog vier bij. Nieuwe partners blijven welkom!

 

GELD EN ONDERSTEUNING

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, zowel in geld als in diensten. Aanvragen voor stimuleringsbudget van €250 tot €2.000 kunnen worden ingediend. Bij de ondertekening werd bekendgemaakt dat in de eerste ronde de aanvragen van TOOS, De Gouwe Smash, de werkgroep Fair Trade en Z&PC De Gouwe zijn gehonoreerd. Ook het nieuwe Platform Sport, Spel & Bewegen heeft stimuleringsgeld ontvangen voor de oprichting- en aanloopkosten, én voor een promotievideo voor de Waddinxveense sport. De video werd tijdens het sportcafé op 24 september voor het eerst vertoond.

 

Voor de tweede ronde kunnen aanvragen tot en met 30 november 2020 worden ingediend.

 

 

PLATFORM SPORT, SPEL EN BEWEGEN

De klankbordgroep die de totstandkoming van het sportakkoord heeft begeleid heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen.  Dat platform, waarvoor inmiddels een stichting in oprichting is, zal niet alleen de uitvoering van het sportakkoord coördineren, maar een veel bredere functie gaan vervullen. Het zal sport, spel en beweging in Waddinxveen bevorderen, aanbieders daarvan ondersteunen en de gemeente adviseren.

 

© 2020 Sportformateur Waddinxveen