Bestuur gezocht

Voor het bestuur van het platform worden bestuursleden gezocht. met het oog daarop is in Hart van Holland de volgende oproep geplaatst.

Bestuursleden gezocht voor Platform Sport, Spel en Bewegen

 

Ben jij een enthousiaste bestuurder met lokale deskundigheid op het gebied van sport en bewegen dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar kandidaten die aantoonbare inhoudelijke kennis, bestuurlijke (bijvoorbeeld sportvereniging, vrijwilligersorganisatie) of advies ervaringen hebben op de aandachtsgebieden: verenigingen (breedte-, prestatiesport en bewegen), commercieel partijen (bewegen en sporten), bewegingsonderwijs, zorg en gezondheid en sport en welzijn.  Ben jij een teamspeler en staat samenwerken voorop, sta jij open voor andere ideeën, ben jij een verbinder en netwerker, kun jij  holistisch kunt denken en proactief opzoek gaan naar de uitdagingen waar de aangesloten partijen tegen aan lopen, dan ben jij onze kandidaat.

Het platform (stichting) waar jij onderdeel van uit gaat maken komt voort uit het sportakkoord Waddinxveen. Jij gaat een bijdragen leveren aan het realiseren van het doel van het platform; het bevorderen van sport en bewegen in Waddinxveen. Het platform richt zich op alle partijen (georganiseerd of niet georganiseerde) die iets te maken hebben met sport en bewegen, zoals verenigingen, ondernemingen, ZZP’ers, zorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk, primair en voortgezet onderwijs, bewegingsonderwijs, buitenschoolse sport, kinderopvangorganisaties, de inwoners van Waddinxveen, college, raad, beleidsambtenaren, accommodatiebeheer en wijkplatforms.

 

Jij denkt proactief mee hoe het platform haar doelen kan realiseren Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van kennisdeling, stimuleren van samenwerking, informeren, adviseren en ondersteunen van de verschillende sportaanbieders. Het initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op sportstimulering en benutting van de maatschappelijke kracht van bewegen en sport. Het platform heeft een belangrijk rol in het adviseren en ondersteunen van de gemeente Waddinxveen bij ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van sport en bewegen.

 

Ben jij die enthousiaste bestuurder met lokale deskundigheid stuur dan een e-mail aan platform@sportakkoord-waddinxveen.nl met een persoonlijke motivatie waarom wij jou zouden moeten kiezen. Voeg een cv bij met representatieve ervaringen. Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 7 september. In de periode van 10 tot en met 20 september zullen de gesprekken plaats vinden. Zodat wij op 24 september, bij de ondertekening van het sportakkoord, de eerste bestuursleden bekend kunnen maken.

 

De kandidaten worden gekozen door een onafhankelijke sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit vier huidige kwartier makende leden van het interim platform. Zij hebben aangegeven geen zitting te willen nemen in het bestuur van de stichting.

 

Heb jij vragen over deze functie bel dan naar 088-0234247. Je kunt ook een e-mail sturen aan platform@sportakkoord-waddinxveen.nl  met jouw telefoonnummer en wanneer jij bereikbaar bent, dan nemen wij contact met jou op. Commerciële benaderingen worden niet op prijs gesteld.

 

 

© 2020 Sportformateur Waddinxveen