Blokkenschema

Het programma van de werkconferentie kende zestien parallelsessies. Dat betekent dat de verschillende sessies na en naast elkaar plaatsvonden. En dat het onmogelijk was om deze allemaal bij te wonen. Deelnemers konden zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig wilden zijn. Gebruik van het blokkenschema hieronder was handig.

© 2020 Sportformateur Waddinxveen