​Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Dat zijn allemaal potentiële partners in het sportakkoord. Wie in Waddinxveen uiteindelijk allemaal precies mee gaan doen is nu nog niet te zeggen, maar gedacht kan worden aan de volgende partijen.

 

Partners

Sport en bewegen

 • Verenigingen

 • Fitnesscentra

 • Sportscholen

 • Maneges

 • Zelfstandige sportaanbieders (bootcamp e.d.)

 • Aanbieders bedrijfssport

 • Evenementorganisatoren (avondvierdaagse e.d.)

 • Supportersverenigingen

 • Regionale sportserviceorganisaties

 • Regionale geledingen sportbonden

 

Professionals sport en bewegen

 • Buurtsportcoaches

 • Vakleerkrachten

 • Personal coaches

 

Exploitanten accommodaties sport en recreatie

 

Onderwijs

 • Scholen primair onderwijs

 • Scholen voortgezet onderwijs

 • Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding

 

Opvoeding

 • Kinderopvang

 • Buitenschoolse opvang

 • Kindcentra

 • CJG

 

Zorg

 • GGD

 • Huisartsen

 • Fysiotherapeuten

 • Diëtisten

 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra

 • Verslavingszorg

Welzijn

 • Algemene welzijnsorganisaties

 • Vrijwilligerscentrales

 • Sociale wijkteams

 • Buurtorganisaties

 • Schoolmaatschappelijk werk

 • Scoutinggroepen

 • Speeltuinverenigingen

 • Mee

 • Organisaties voor ouderen

 

Gemeente

 • Afdeling sport

 • Afdeling welzijn

 • Afdeling zorg

 • Afdeling onderwijs

 • Afdeling ruimte

 • Afdeling economie

 • Bedrijfscontactfunctionaris

 • Wijkregisseurs

 

Bestuur en politiek

 • College van B&W

 • Raadsfracties

 • Participatieraad

 

Bedrijfsleven

 • Ondernemersverenigingen

 • Winkeliersverenigingen

 • Bedrijven

 

Politie

Bureau Halt

 

Woningcorporaties

 

Lokale media

© 2020 Sportformateur Waddinxveen