Partners

Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en instellingen en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal sportakkoord worden gevat. Zij worden rond de tafel gebracht door de sportformateur.

Wie gaan meedoen?​

Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mogelijke partners in het sportakkoord. Wie in Waddinxveen precies mee gaan doen is nu nog niet te zeggen. Alle partners zullen vanzelfsprekend op deze website vermeld worden.

© 2020 Sportformateur Waddinxveen