Sportformateur

Om sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente te helpen bij het maken van een gezamenlijk sportakkoord kan elke gemeente tijdelijk een zogenaamde sportformateur inzetten.

​Procesbegeleiding

Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het sportakkoord worden vastgelegd, is een sportformateur aan de slag. Dat is een sportadviseur die onafhankelijk van de betrokken partijen kan opereren.

De sportformateur zorgt voor procesbegeleiding, legt verbindingen tussen de partijen, inspireert en stuurt op resultaat. In alle gemeenten waar aan een sportakkoord wordt gewerkt is een sportformateur actief. In Waddinxveen is dat Jan Janssens.

Jan Janssens 3537.jpg

Jan Janssens

Lees meer over Jan op:
www.chionis.nl

© 2020 Sportformateur Waddinxveen