Startbijeenkomst

Op maandag 9 september vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Ongeveer zeventig personen die meer dan veertig organisaties en instellingen vertegenwoordigden waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

Onder hen ook sportwethouder Hannie van der Wal-Hortensius. Zij onderstreepte het belang van de avond. Sportformateur Jan Janssens gaf tekst en uitleg over het sportakkoord en presenteerde inspirerende praktijkvoorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen die een plek zouden kunnen krijgen in het sportakkoord.

Het belangrijkste deze avond was evenwel de inventarisatie onder alle aanwezigen van ideeën, kansen en uitdagingen die in het najaar verder uitgewerkt gaan worden tot bouwstenen voor de lokale sportakkoorden. Klik op een van de volgende knoppen om de presentatie van de startbijeenkomst of de oogst aan ideeën te bekijken.

© 2020 Sportformateur Waddinxveen