Werkconferentie

Nadat eerder ideeën verzameld waren voor het Waddinxveense sportakkoord was het vervolgens tijd om na te gaan welke hiervan konden worden vertaald in concrete actiepunten. Om het sportakkoord verder uit te werken werd op maandag 25 november in basisschool De Regenboog een werkconferentie gehouden.

Van ideeën naar actiepunten

Er werden zestien sessies geprogrammeerd. In elke sessie kwamen verschillende van de eerder ingediende ideeën aan bod. De afzenders van die ideeën kregen gelegenheid om deze kort toe te lichten: Waar gaat het precies om? Hoe kan het idee worden gerealiseerd? Wat is nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wie kan daaraan bijdragen? De andere aanwezigen konden vragen stellen én aangeven of zij belangstelling hebben om mee te doen. Zo werd gepeild of er draagvlak was voor het idee én een reële kans op succes. Waar dat zo was, kreeg het actiepunt een plek in het sportakkoord.

Overzicht sessies

Elke sessie had een ander thema. Een overzicht van de sessies met een korte beschrijving van de thema's  en aandachtspunten is op deze pagina te vinden en te downloaden.

 

25 - 45 minuten

In vier rondes van elk vier sessies werd het programma afgewerkt. Omdat niet voor elk thema evenveel ideeën waren ingediend varieerde de duur van de sessies. Deze liep uiteen van 25 tot 45 minuten. Er was geen plenaire start of afronding. Wel kon er na afloop nog worden nagepraat.

Aandacht verdelen

Aangezien er tijdens de werkconferentie steeds verschillende sessies tegelijk plaats vonden, was het onmogelijk om deze allemaal bij te wonen. Deelnemers konden zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig wilden zijn. Organisaties die met meer mensen aanwezig waren, konden de aandacht verdelen en meer sessies bijwonen.

Blokkenschema

Gebruik van het blokkenschema van de werkconferentie was handig bij het uitstippelen van de route in het programma. Het fungeerde als een 'spoorboekje' dat in één oogopslag overzicht gaf van alle sessies en de tijdstippen waarop deze worden gehouden. Het blokkenschema is op deze pagina te raadplegen en te downloaden.

Tijd en locatie

De werkconferentie werd gehouden in het mooie nieuwe pand van De Regenboog aan de Willem de Zwijgerlaan 55, 2741 DB Waddinxveen. Parkeren kon op de parkeerplaats achter Albert Heijn.

Het programma duurde van 19.00 tot 21.30 uur. De inloop was vanaf 18.30 uur, napraten kon tot 22.00 uur.

 

© 2020 Sportformateur Waddinxveen